Motokultivatori Prodaja - PDF

Download free Motokultivatori Prodaja PDF files.

Super High Speed Downloads [ads]
Verified - Motokultivatori Prodaja
5842 dl's @ 3304 KB/s
Motokultivatori Prodaja
5267 dl's @ 5499 KB/s

ident motokultivatori - green / super special motor / karakteristika / snaga v.p.c. m.p.c. 220280 mtk green 6,50/80x12" 3ld510 es lombardini / elektropaljenje / 14 ks 22.418,96 28.023,70

(1375) prodaja@fpm-agromehanika.rs Poljoprivredna mehanizacija - Traktorski priklju~ci - Rotacione kosa~ice - Oscilatorne kosa~ice ... Motokultivatori sa priklju~cima - Samohodne motokosa~ice - Motokopa~ice - Ma{ine i priklju~ci za komunalni program ...

Prodaja krupne i sitne poljoprivredne mehanizacije (kombajni, traktori – izložbeno kataloška prodaja; motokultivatori, priključne mašine – plugovi, drljače, sejačice, prskalice, kosačice) Rezervni delovi i potrošni materijal ...

motokultivatori, pumpe sa sopstvenim pogonom i sl. Prikljuëna oruda (kosilice, sejaëice, plugovi i dr.) TRAKTOL MHT TRAKTOL Ml-IT TRAKTOL HT SUPER 3 TRAKTOL Ml-IT ... PRODAJA tel: + 38111 2711 875, fax: +38111 2710 718 CENTRALA

motokultivatori model motor snaga brzine radna cijena cijena Širina bez pdv-a s pdv-om ... ***prodaja do isteka zaliha jamstveni rok za sve honda ureĐaje je 24 mjeseca s moguĆnoŠĆu produŽenja jamstvenog roka za dodatnih 12 mjeseci.